งานควิลต์ในอเมริกา มีคำว่า Representational และ pictorial ซึ่งโดยส่วนตัวไม่แน่ใจว่าใช้แตกต่างกันอย่างไร แต่เท่าที่อ่านบทความของหลายๆ คน ก็สรุปได้ว่า Representational ก็คือ บล็อกที่แสดงเป็นรูปภาพ แต่อาจไม่ถึงขั้นเหมือนจริงแบบ Realistic และอาจหมายรวมถึงภาพสัญลักษณ์ต่างๆ ด้วย

Representational และบล็อกรูปภาพ (pictorial) เป็นสิ่งหนึ่งที่มีมานานในงานควิลต์ เป็นความปรารถนาที่จะนำเสนอวัตถุในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ โดยช่างควิลต์จะครีเอทผ้าให้เป็นรูปภาพต่างๆ บล็อกที่ประดิษฐ์ขึ้นจำนวนมากทำด้วยเทคนิคแอพพลิเคและแพตช์เวิร์ค

นับเป็นความโชคดี ที่สิ่งนี้ดึงดูดใจช่างควิลต์จำนวนหนึ่งให้หันมาสร้างสรรค์งานดีๆ ที่น่าสนใจจำนวนหนึ่งไว้เป็นตัวอย่างให้ช่างควิลต์รุ่นใหม่ได้ใช้เป็นแนวทาง ทั้งๆ ที่ในช่วงเวลานั้นบล็อกรูปภาพที่ดูเหมือนจริงอย่างที่ทำกันใน Baltimore Quilt Album และแพตเทิร์นเก่าแก่อย่าง Sunbonnet Sue ซึ่งเป็นงานแอพพลิเคมากกว่างานแพตช์เวิร์คจะนิยมทำมากกว่า

ไม่ทราบผู้ทำ ประมาณปีค.ศ. 1900 ภาพจาก International Quilt study Center & Museum มหาวิทยาลัยเนเบรสก้า-ลินคอร์น

Schoolhouse และอาคารแบบอื่นๆ
ในบรรดาแพตเทิร์นรูปภาพที่รู้จักกันดีและยังคงนิยมทำมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือ Schoolhouse หรือ Little Red Schoolhouse แพตเทิร์นในกลุ่มนี้มีแบบประยุกต์ออกมามากมาย ทั้งมีหนังสือที่เขียนถึงบล็อกนี้จำนวนมาก โดยทั่วไปออกแบบบล็อกขึ้นเพื่อให้มีรูปทรงจำนวนมากที่ค่อนข้างซับซ้อน และใช้เทมเพลตในการตัดผ้า ในหมวดหมู่นี้มีแบบประยุกต์เช่น  Schoolhouse, homes, church และอาคารสาธารณะ อย่างเช่น โรงนา (Barn house)

การออกแบบบล็อก Schoolhouse เป็นแบบฝึกหัดที่น่าสนใจของช่างควิลต์ที่กำลังมองหาความท้าทาย เพราะต้องครีเอทให้ได้รูปลักษณ์ที่ดูสมจริง รอยต่อต้องเป็นมุมแหลมเปี๊ยบ ถ้ามีเฉพาะด้านหน้าจะเรียก House in House ซึ่งดูเหมือนภาพวาดบ้านของเด็กๆ เมื่อเพิ่มยอดหลังคา หรือหอระฆังเข้าไปก็ทำให้แพตเทิร์น schoolhouse กลายเป็นโบสถ์หรือ City hall ได้อย่างง่ายดาย

ตัวหนังสือและตัวอักษร
ตัวหนังสือและตัวเลขก็เป็นบล็อกรูปภาพอีกแบบหนึ่ง ตัวอักษรเป็นตัวช่วยการเรียนรู้ในงานปักผ้ามาหลายร้อยปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เด็กผู้หญิงไม่มีโอกาสได้เข้าโรงเรียน งานควิลต์ในยุคแรกๆ บางชิ้นมีตัวหนังสือปรากฎอยู่ ซึ่งก็มักอยู่ในรูปบทกวีหรือโคลงจากพระคัมภีร์ไบเบิล มีทั้งที่ปักด้วยไหม ปั๊มหรือเขียนด้วยหมึก แต่การใช้ตัวหนังสือและตัวเลขเป็นสาระสำคัญบนงานควิลต์เริ่มมีบทบาทจริงจังเมื่อต้นศตวรรษที่ 20 แต่ก่อนหน้านี้ (ปลายศตวรรษที่ 19) ก็มีงานควิลต์ที่ใช้ตัวหนังสือปรากฎไม่มากนัก

รูปแบบของการใช้ตัวหนังสือมานิยมกันมากในทศวรรษที่ 1920 เมื่อแพตเทิร์นตัวหนังสือแบบต่างๆ ได้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร รวมถึงมีแพตเทิร์นจำนวนมากที่ออกขายโดยบริษัทออกแบบตัวอักษรเพื่อใช้ในงานแพชต์เวิร์ค แอพพลิเคและควิลต์ ซึ่งมีมากพอๆกับที่ใช้ในงานปักผ้าและครอสสติชท์

งานควิลต์ที่ยังเหลือรอดอยู่ทุกวันนี้ ทำให้เรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงจากการใช้ตัวหนังสือเดิมๆ ไปเป็นการใช้ตัวอักษรตัวใหญ่และอื่นๆ มีการจัดตัวหนังสือแบบ monogram อักษรย่อ และการสะกดคำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนบทกวีและคำคม ซึ่งจำนวนมากมีเนื้อหาที่เกิดจากความเลื่อมใสในธรรมชาติ

ตัวอย่างของตัวอักษรหรืองานควิลต์ตัวหนังสือจำนวนมาก มีทั้งที่เป็นงานแอพลิเคและแพตช์เวิร์ค การออกแบบตัวอักษรเป็นความสนุกและเป็นแบบฝึกหัดที่ดีในการออกแบบรูปทรงเดิมๆ ให้แตกต่างออกไป

สิ่งของและทรัพย์สินต่างๆ
สิ่งของต่างๆ ที่อยู่ในชีวิตประจำวันเกือบทั้งหมดสามารถแปลงเป็นแพตเทิร์นในงานแพตช์เวิร์คได้ ไม่ว่าจะเป็นเรือ รถไฟ เครื่องบิน รถยนต์ จักรยาน เครื่องใช้ในครัวพวกถ้วยชา กาน้ำชา แก้วเหล้า เสื้อผ้า หลอดด้าย โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ปัจจุบันนิยมทำงานด้วยเทคนิค paper piecing

ตะกร้า หรือ basket
เป็นอีกแพตเทิร์นหนึ่งที่นิยมทำกันมาก ประยุกต์รูปแบบไปมากมาย ในงานแซมเปิลควิลต์ที่ทำจากบล็อกรูปแบบต่างๆ กัน ก็มักต้องมีแพตเทิร์นนี้รวมอยู่ด้วย (เช่นเดียวกับบล็อกรูปดาว)

ในเวอร์ชั่นส่วนใหญ่ แพตเทิร์นตะกร้าจะทำจากสามเหลี่ยมหลายๆ ขนาด บางครั้งก็พบว่ามีสี่เหลี่ยมด้านขนานด้วย  บางครั้งส่วนหูหิ้ก็ทำจากสามเหลี่ยมมุมฉาก สามเหลี่ยมด้านเท่า หรือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน และมักเติมพื้นที่ว่างบนปากตะกร้าด้วยดอกไม้หรือของอื่นๆ  ในยุคต่อมาจะแอพพลิเคหูตะกร้าเพิ่มเข้าไปให้ดูสมจริงมากขึ้น

แพตเทิร์นตะกร้าแต่ดั้งเดิมมีมากมายหลายชื่อ เช่น Bread Basket, Fruit Basket, Grape Basket, Tea Basket Colonial Basket, Tulip Basket, Pieced Basket และ Basket of scrap บางทีก็รู้จักกันในชื่อ Flowerpot แพตเทิร์นที่ซับซ้อนขึ้นก็เช่น Carolina Lily หรือ North Carolina Lily ซึ่งประกอบด้วยดอกลิลลี่ 3 ดอกที่มีก้านเล็กยาวผุดขึ้นมาจากตะกร้า เช่นเดียวกับแพตเทิร์นรูปภาพอื่นๆ ที่มีแบบประยุกต์จำนวนมหาศาล ทั้งยังได้รับความนิยมมากในช่วงศตวรรษที่ 19 และยังคงอยู่จนทุกวันนี้ แม้แต่งานควิลต์ของชาว Amish ซึ่งไม่ค่อยมีรูปภาพ ก็ยังนิยมใช้แพตเทิร์น basket และ schoolhouse กันมาก เข้าใจว่าช่างควิลต์อาจต้องการนำเสนอคุณค่า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในชุมชนชาว Amish และออกแบบให้เหมาะกับการใช้ผ้าสีพื้นที่พบในงานแบบชาว Amish

พืชพรรณและสัตว์ต่างๆ
เกือบทั้งหมดสามารถแปลงเป็นบล็อกรูปภาพได้ด้วยการใช้ grid ดอกไม้ที่มีอายุปลูกหลายปีชนิดต่างๆ รวมถึง ลิลลี่ ทิวลิป และกุหลาบเป็นโมทีที่ได้รับความนิยมอย่างสูง โมทีฟใบไม้ เช่น เมเปิล sweet gum ชา โคลเวอร์ ไอวี่ และบล็อกต้นไม้อย่าง pine tree, tree of life และ tree of paradise ก็นิยมมากเช่นกัน และทั้งหมดก็มักมีรูปแบบประยุกต์มากมาย

สัตว์ ก็มีตั้งแต่ผีเสื้อและแมลงอื่นๆ ค้างคาว นก ไปจนถึง ช้างและลา ทั้งยังสามารถคิดค้นขึ้นใหม่ รวมถึงรูปร่างของมนุษย์ซึ่งสามารถทำให้ดูทันสมัยได้

ภาพไอคอน
ธงและโมทีฟรูปภาพพบได้ในงานควิลต์ นิยมมากโดยเฉพาะในอเมริกาในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 บางบล็อกถูกนำไปเชื่อมโยงกับการเมือง เช่น บล็อก Donkey (Giddap) และบล็อก elephant (Ararat) ซึ่งสมัยก่อนผู้หญิงยังไม่มีสิทธิ์ Vote ใดๆ ก็เลยแสดงออกด้วยการทำบล็อกสองแบบนี้ โดยบล็อกช้างจะใช้สีของพรรครีพับลิกัน ส่วนบล็อกลาใช้สีของพรรมเดโมแครต

The National Tribute Quilt hangs in the 9/11 Memorial Museum’s Tribute Walk. Photo by Jin Lee

ความรักชาติในอเมริกาแทบจะไม่มีความสำคัญนับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่หลังจากการโจมตีในวันที่ 11 กันยายน 2001 ได้ส่งผลกระทบอันยิ่งใหญ่ มีการออกแบบชิ้นงานด้วยเทคนิคต่างๆ มากมาย เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์นี้ของผู้คนจากทั่วสหรัฐอเมริกา

 

ไม่ทราบผู้ทำ น่าจะทำใน Virginia ปีค.ศ. 1886 ภาพจาก American Folk Art Museum New York

Out of the box
นอกจากจะมีงานแพตช์เวิร์คที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองแล้ว ในอเมริกาก็ยังใช้ทำแผนที่ด้วย สันนิษฐานว่าน่าจะใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ผ่านการทำงานศิลปะให้กับเด็กผู้หญิง มีทั้งที่เป็นงานแอพพลิเคและงานแพตช์เวิร์ค เช่น ในภาพที่นำมาให้ดูนี้เป็นงานแบบ Crazy Quilt ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากรอยแตกบนงานพอร์ซเลนที่ชาวญี่ปุ่นนำมาแสดงในงานเอ็กซ์โป ที่ฟิลาเดเฟีย นอกจากนี้ยังมี map quilt ที่หลงเหลืออยู่ให้ได้ศึกษาอีกจำนวนหนึ่ง เช่น แผนที่ของเกาะอังกฤษ ไอเดียการทำ map quilt นี้ยังส่งต่อมาถึงปัจจุบันด้วย

Advertisements