โครงสร้างของบล็อก

บล็อกโฟร์แพชต์มาตรฐานน่าจะเป็นรูปทรงที่ง่ายมากที่สุดในบรรดาบล็อกที่มีมากมายในงานแพตช์เวิร์ค เด็กๆ หรือคนที่เรียนเย็บผ้า มักเริ่มด้วยการเย็บบล็อกโฟร์แพตช์นี้

บล็อกโฟร์แพตช์ประกอบขึ้นจากผ้า 4 ยูนิตขนาดเท่ากัน เย็บต่อกันทีละสองยูนิต แล้วประกอบรวมกันเป็นบล็อก หากต้องเย็บบล็อกจำนวนมากๆ สามารถใช้เทคนิค Strip-piecing ได้ โดยเย็บต่อแถบผ้าที่ตัดขนาดเท่ากันสองแถบ (สีต่างกัน) ตามยาว แล้วตัดตามขวางและเย็บต่อกันอีกที

บล็อกโฟร์แพชต์สามารถใช้ทำมุมของ sashing และ border หรือต่อกันเป็นแถบยาว เพื่อให้เป็นทั้ง sashing และ border นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นจุดกึ่งกลางของบล็อกล็อกเคบินก็ได้

รูปแบบที่หลากหลายของบล็อกโฟร์แพตช์ (Four Patch Variation)

ยูนิตของบล็อกโฟร์แพชต์สามารถแบ่งเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆ หรือเป็นแท่งสี่เหลี่ยม ตัดแบ่งครึ่งหรือตัดสี่ส่วนตามแนวทะแยง เพื่อทำเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า และตั้งมุมของสามเหลี่ยมขึ้น เพื่อให้ได้รูปสี่เหลี่ยมในสี่เหลี่ยม การตัดแบ่งและประกอบเข้าด้วยกันทำให้เกิดดีไซน์ใหม่ๆ ขึ้นมากมาย และถ้าใช้จักรเย็บผ้า โรตารีคัตเตอร์และเครื่องมือสมัยใหม่ช่วย ก็ยิ่งทำได้เร็วและหลากหลายมากกว่าการเย็บด้วยมือแบบดั้งเดิม

การสร้างแพตเทิร์นทำได้ง่ายๆ บนกระดาษกราฟ  นำแม่แบบนั้นมาตัดผ้าทีละชิ้น หรือใช้วิธีตัดสตริปด้วยโรตารีคัตเตอร์ก็ได้ แต่อย่างหลังไม่จำเป็นต้องสร้างแบบแถมทำงานได้มาก ได้เร็วขึ้น  นอกจากนี้เรายังสามารถสร้างบล็อกไฟว์แพชต์ เซเวนแพชต์ นายน์แพชต์ ด้วยการแบ่งภายในบล็อกเป็นส่วนๆ ขนาดเท่ากัน เช่น ไฟว์แพชต์ คือการแบ่งจำนวนช่องทางด้านกว้างและด้านยาวเป็น 5 ส่วนเท่าๆ กันเซเวนแพชต์ก็แบ่ง 7 ส่วน เป็นต้น

การควิลต์
โฟร์แพชต์สามารถควิลต์ได้หลายวิธี วิธีที่ง่ายที่สุดคือ ควิลต์ตามร่องตะเข็บ (เส้นรอบรูป) หรือ quilt in the ditch เพื่อยึดชั้นผ้าให้ติดกัน นอกจากนี้ยังควิลต์เป็นเส้นกริดและเส้นทะแยง ควิลต์เป็นเส้นตรงผ่าไปกลางยูนิตทั้งสี่ ควิลต์เป็นรูปสี่เหลี่ยมซ้อนไว้ในยูนิตหรือบล็อก ไม่ควรควิลต์เป็นลวดลายถ้าผ้าที่ต่อกันมีสีสันลวดลายหลากหลาย เพราะลายควิลต์จะหายไปกับลายผ้า แต่ถ้าต้องการควิลต์เป็นลวดลายให้ทำบนบล็อกว่าง ซึ่งบางครั้งก็ทำขึ้นเพื่อแบ่งบล็อก

บอร์เดอร์ที่ใช้จะกว้างหรือแคบก็ได้ จะใช้ผ้าลาย หรือผ้าสีอ่อน-เข้มขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ทำว่าต้องการโชว์ทักษะอะไร แต่ก็ต้องดูภาพรวมของผลงานด้วย อาจควิลต์เป็นเส้นโค้ง เส้นตรงทั้งเส้นเดี่ยวและเส้นคู่ก็ได้

Advertisements